LYRICS: Dotman – Enugbe

 • IYIMIPOSI
 • March 19, 2020
 • LYRICS: Dotman – Enugbe

  LYRICS: Dotman – Enugbe

   

  LYRICS: Dotman – Enugbe

  Check out the lyrics;

  Igba tenu gbe Igba ta o ri n kan je
  Igba tenu gbe Igba ta o ri nkan je
  Won yera funwa o won japa 
  Won yera funwa won salo 
  Won fere ge o won gbera
  Won yera funwa won japa

  Owo epo ati mowon o Owo epo 
  Awon alabosi owo epo 
  Awon atenu yii owo epo 
  Ye 
  Owo epo ati mowon o Owo epo 
  Awon alaropin Owo epo 
  Awon atenu yii Owo epo

  Won fi scope won fi shenk wa 
  Lori Whatsapp won tun block wa
  A kiwon kiwon won o respond wa 
  Won o fe kowole won o fe sponz wa 
  Tori nigba kan mi o ni package 
  Ko si manager but mo manage 
  Won ti gbagbe pe story ma change 
  Won tun so wipe mele ra range 
  A ra range a tun ra G Wagon 
  Ema sanwo nsin teba ma riwa joor 
  E ro pe a mon yin a o moyin 
  Teba gbemu bouncer won ma na yin 
  Shebi upcoming lo ma n di star 
  Kilowade tema n bumi nigbayen tiba n freestyle 
  Shebi a kede tiwa blow nsin a ti gbe first e de kede tiwa to nsin

  Owo epo ati moyin o Owo epo 
  Eyin alabosi owo epo 
  Eyin atenu yii owo epo 
  Oh ye ye ye 
  Owo epo ati moyin o Owo epo 
  Eyin alaropin Owo epo 
  Eyin atenu yii Owo epo

  Shebi eni Kin send account number 
  Mo send e times without number 
  A o ri alert debi tama rowo 
  Kiwa le wulo fun kini koko 
  Olowo tio saanu omo is a talika 
  Toba help eyan iyen ni Alubarika
  Atori laye horizontal and vertical 
  Awon to allow loma ri e bii malaka

  A ra range a tun ra G Wagon 
  Igba teriwa e fo e fe magbon 
  E ro pe a mon yin a o moyin 
  E ma kowo fun babalawo kan ma tan yii
  Shebi upcoming lo ma n di star 
  Bope boya eni to n fese rin o ma lo car 
  Shebi a kede tiwa blow nsin a se concert e kede sanwo wa show nsin

  Igba tenu gbe Igba ta o ri n kan je
  Igba tenu gbe Igba ta o ri nkan je
  Won yera funwa o won japa 
  Won yera funwa won salo 
  Won fere ge o won gbera
  Won yera funwa won japa

  Owo epo ati mowon o Owo epo 
  Awon alabosi owo epo 
  Awon atenu yii owo epo 
  Ye 
  Owo epo ati mowon o Owo epo 
  Awon alaropin Owo epo 
  Awon atenu yii Owo epo


  Leave a Comment


  Share this post with your Friends on


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *