LYRICS: Snymaan – Umvulo

 • IYIMIPOSI
 • March 25, 2020
 • LYRICS: Snymaan – Umvulo

  LYRICS: Snymaan – Umvulo

   

  Check out the Lyrics for ‘Umvulo’

  Chorus

  Cannot wait for umvulo ayacotha amalanga
  Cannot wait for umvulo ayacotha amalanga
  Cannot wait for umvulo ayacotha amalanga
  Cannot wait for umvulo
  Ayacotha amalanga

  Simile sidikiwe izinto zimile
  Simile sidikiwe izinto zethu zimile
  Simile sidikiwe izinto zimile
  Simile sidikiwe izinto zethu zimile

  Verse1

  Ndilisoja ndiliqaba ndiyazi ndizofela empini
  Njengekhehla ndidl’ingxotha
  Intloko inyoka zimile
  Mgqibelo imibengo iziko lethu lechill
  Bubugoxo ndidikiwe istampede simile

  Gxantshintshi yinking’imoto zimile
  Kancinci kancinci hayi Cha ngesivinini
  Unga-drive udakiwe hayi cha ngesivinini
  Ungalali ubaliwe ngenxa yesivinini

  Somile sinxaniwe amanzi aphelile
  Bread bin yomile inyanga iphelile
  Cannot wait for umvulo ayacotha
  amalanga
  Izinto zimile ndoda yakuthi

  Verse2

  Ndine depression encinci ndiyiva
  apha ezindlebeni
  Ndinento enokudidiza xa ndihamba
  apha endleleni
  Ndinento yophilisa ndiyithatha apha
  embokweni
  Zimile zijemile ndoda yakuthi

  Yehlisa kakhuthi please ndoda
  Khakhuthi “I can’t wait for umvulo ayacotha amalanga”
  Ivenkile zi-clean i-mealie meal iphelile
  Ingathi ndimile umntu uyaphephuka

  Ikati zibhityile zincela ivadoek
  Ifatyi zomile umzimba ubuhlungu
  Ingaske ndinxibe i-jersey eshushu
  Bubo buvuthiwe utywala wethuu!


  Leave a Comment


  Share this post with your Friends on


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *